Geschiedenis

Geschiedenis

Wat is een trip?

De tripklomp (ook wel trippe of tripjes genoemd) is een variant van de klomp. Het houten gedeelte over de bovenvoet ontbreekt. In plaats daarvan is een trip, een bandje van leer, aangebracht. Deze trip wordt bij het kopen van de klomp op de juiste maat vastgezet. De klomp is zo veel comfortabeler, en de kans op pijnlijke voeten is gering. Deze trip wordt bij het kopen van de klomp op de juiste maat vastgezet.

Hulshorster Enk

Volgens gegevens uit 1526 waren er 23 veehouders in het buurtschap Hulshorst. De Hulshorster Enk ontstond door een eeuwenlang gebruik van de gronden voor akkerbouw, vooral voor graan- en hakvrucht gewassen. De Enk strekt zich uit als een smalle strook akkers op de overgang van het Veluwemassief naar de Randmeerkust (vroeger Zuiderzeekust). Nog in 1900 waren de akkers omzoomd met eikenhakhout dat eens in de 6-8 jaren werd gehakt voor de levering van eek-hout voor de leerlooierijen. Later was dit niet meer economisch rendabel en werd veel hakhout verwijderd. Langs de Enk liggen nog oude boerderijplaatsen zoals de boerderijen Trippenmaker, Lievendaal en Molenerf. Tegenwoordig worden de Enk-gronden vooral gebruikt voor de productie van mais voor het vee.

Het ontstaan van de naam 'Trippenmaker'

Aan de zuidkant van de Harderwijkerweg tussen deze weg en de Oudeweg. Het "Steven Trippenmakersgoed" dit heet nu de Trippenmaker. Dit was een oude boerderij die we al in het jaar 1547 in de geschiedenisboeken tegenkomen. Aan het begin van 1900 was deze boerderij en de gronden in het bezit van de heer A.J.C Vitringa uit Harderwijk. Hij richtte een modelboerderij en een vee-fokstation op. In de eerste wereldoorlog diende de boerderij als slachtplaats. In de jaren 30 is de Trippenmaker in gedeelten verkocht. Momenteel is er een recreatie bedrijf en is de boerderij apart voortgezet.